Ben je net verhuisd? Dan zijn er allerlei dingen die je moet regelen. Eén van die dingen is een nieuwe basisschool voor je kinderen. Dat kan best een lastige keuze zijn. Daarom helpen we je in deze keuzewijzer graag met een aantal handige selectiecriteria die je helpen om de juiste basisschool te kiezen.

Grondslag

Ben je op zoek naar een specifieke religieuze grondslag of een neutraal-bijzondere identiteit?

Zorg

Hoe is de zorg rondom leerlingen geregeld? Het leerlingvolgsysteem, aansluiting bij capaciteiten van het kind, begeleidingsmogelijkheden op school.

Onderwijs

Klassikaal of niet, huiswerk, beoordelingen, toetsen, aantal leerkrachten, grootte van de klas.

Onderbouwing

Wat staat er in het schoolplan? Wat is de toon van de schoolgids? Is er een pestprotocol?

Kwaliteit

Hoe presteert de school volgens de onderwijsinspectie?

Ouders

Hoe staat het met de ouderbetrokkenheid, de communicatie en de inspraak van ouders?

Bijzonderheden

Waarin onderscheidt de school zich van andere scholen? Bijzondere lessen, verlengde schooldag, specifieke thema’s.

Gebouw

Is het schoolgebouw gezellig? Hoe is de sfeer? Wat zijn de mogelijkheden?

Praktisch

Afstand tussen school en huis, de route, voor- / tussen- / buitenschoolse opvang, schooltijden.