Mevrouw De Vries uit de Hofstraat, moeder van drie kinderen, is bezorgd over de verkeersveiligheid van kinderen die met een trapskelter de straten in Twee op gaan. Zij nam contact op met de redactie van de buurtkrant.

Mevrouw De Vries: “Op een ouderavond over verkeer werden er vragen gesteld over hoe het zit met de verkeersregels bij de trapskelters. Dat wist eigenlijk niemand. Het is echter wel zo, dat de kinderen ermee op de rijweg moeten, want je kunt met zo’n ding niet op de stoep rijden. Daar zijn ze te snel en te groot voor. Daarom wil ik weten hoe het zit met de verkeersregels.”

“Die skelters kunnen echt heel snel. Ik heb het zelf uitgeprobeerd. Bovendien zit je vrij laag. Het uitzicht in zo’n skelter is veel beperkter dan op de fiets. Op een fiets kun je nog over de auto’s heen kijken. We hebben dan ook een vlag op de skelter gezet. En er zit ook geen verlichting op. Daar heb ik in eerste instantie helemaal niet bij stilgestaan. Maar nu het zo vroeg donker is en de kinderen dus in het donker thuiskomen, realiseerde ik me dat opeens.”

“Bij ons in het dorp rijden al zo’n 20 van die skelters rond. De kinderen gaan er het hele dorp mee door. Nou is het hier in Twee vrij rustig. Er is maar één weg om het dorp heen waarover veel verkeer komt. Verder komt er in het dorp alleen bestemmingsverkeer. En dat is inmiddels wel aan die grote skelters gewend. Maar omdat ze vrij snel gaan en de kinderen er ook in het donker mee rijden, maak ik me er zorgen over dat er geen reflectie en verlichting op zit. Je zou ze toch met verlichting moeten kunnen kopen. Of dat er iets te koop is, dat je er zelf op kunt zetten.”

“Er zit ook wel een aantal voordelen aan zo’n grote skelter. Een voordeel ten opzichte van de fiets is dat je met die skelters niet makkelijk kunt slingeren en omvallen. En ook de sturen kunnen niet in elkaar raken. Dat is best wel belangrijk. Want het is hier in het dorp echt een rage. Ze spelen er in hele groepen mee. Gelukkig zijn ze ook heel degelijk en zwaar. Aan die skelters gaat niet snel iets kapot.”

De plaats van trapskelters in het verkeer

De trapskelter hoort thuis bij het speelgoed. Eigenlijk hoort die dus op de stoep. Uit de reactie van mevrouw Klene blijkt duidelijk dat dat niet haalbaar is. Wanneer kinderen ermee spelen in woonbuurten, waar voornamelijk bestemmingsverkeer komt, zal het vaak mogelijk zijn om op de rijweg te rijden. De andere verkeersdeelnemers zijn dan ook bekend met de skelters en zullen er rekening mee houden. Zolang de kinderen het andere verkeer niet hinderen of in gevaar brengen, zal de aanwezigheid van de skelters veelal ook gedoogd worden.
Belangrijk is wel, dat ouders afspraken maken met hun kinderen over het gedrag op de skelter. Daarnaast is het goed dat ouders ervoor zorgen, dat de skelter opvalt in het verkeer.

Tips voor ouders over de trapskelter

  • Een trapskelter hoort thuis bij het speelgoed. Eigenlijk hoort die dus op de stoep. Dat kan vaak niet. Spreek daarom met uw kind af waar het met de skelter mag spelen. Bij voorkeur niet op plaatsen waar druk en doorgaand verkeer komt. Vertel uw kinderen, dat zij het andere verkeer niet mogen hinderen of in gevaar brengen.
  • De trapskelter kan erg snel. Dat houdt in dat de remweg ook lang is. Bovendien zit het kind zo laag, dat het niet altijd goed kan zien of er verkeer aankomt. Laat uw kind dus niet op onoverzichtelijke plaatsen spelen met de skelter. Uw kind zal vast niet op tijd stil kunnen staan als er onverwachts verkeer aankomt.
  • Rijdt uw kind ook in het donker op de skelter? Breng er dan in ieder geval reflecterende strips op aan. Misschien bestaat de mogelijkheid om er (fiets)verlichting en reflectoren op aan te brengen. Overleg hierover met uw rijwielhandelaar. Geef ideeën hiervoor ook door aan andere ouders. Of schrijf een stukje voor de schoolkrant.
  • Laat uw kind niet op de skelter naar school gaan. De route naar school is er te druk voor. En… met ander speelgoed ga je ook niet naar school.
  • Overleg met andere ouders van kinderen met zo’n grote skelter of het raadzaam is om contact op te nemen met de fabrikant van de skelters. Vertel hoe belangrijk u het vindt dat de kinderen opvallen met de skelter in het verkeer. Vraag hem om na te denken over de mogelijkheid van verlichting en reflectie op de skelter.